zwroty


Zwroty:

Zamówione książki możecie Państwo zwrócić, bez konieczności podawania powodu, w przeciągu 14 dni .Proszę o poinformowanie nas o zwrocie w formie pisemnej (np.: list, fax, email ) lub poprzez odesłanie towaru.Termin dwóch tygodni zaczyna sie najwcześniej od dnia , w którym otrzymaliście Państwo towar.

Informacje o zwrocie proszę przesłać na adres: Słowianin, Ewa Dreibrodt, Olpener Str.143,51103 Köln.

 

Skutki zwrotu:

W przypadku uznania reklamacji , obie strony zobowiązane sa do zwrotu otrzymanych dóbr.Jesli nie możecie Państwo zwrócić towaru ze względu na uszkodzenia , które powstały po otrzymaniu towaru przez Państwa , jesteście Państwo zobowiazani do uregulowania rachunku.Usunięcie opakowania fabrycznego towaru np.: folli, w celu sprawdzenia stanu rzeczywistego towaru, nie uznaje się za uszkodzenie towaru.Całkowity zwrot kosztów otrzymacie Państwo jesli towar nie nosi znaków użycia i towar pozostawicie w takim stanie w jakim go otrzymaliście.

Koszty przesyłki zwrotnej ponosi klient .

Towar , którego nie można przesłać pocztą , odbieramy od Państwa osobiście. Zwrot należności za towar musi nastąpić w przeciągu 30 dni. Termin ten zaczyna się dla klienta w dniu zgłoszenia decyzji  zwrotu towaru, dla księgarni Słowianin termin ten zaczyna się z dniem jego otrzymania.

Powrót